Associate Professor

Zhang ChangQing

05/30/2019 16:24

Name:Zhang ChangQing

Professional Title:assistant professor               

Department:School of Artificial Intelligence  

Main courses:Media Computing/Deep Learning            

Tutor type:master supervisor          

Email:zhangchangqing@tju.edu.cn                      

Research field:Artificial Intelligence        

Research Interests:Machine Learning/Computer Vision

Personal Website:http://cic.tju.edu.cn/faculty/zhangchangqing/index.html    


WeChat

Contact Us

Address:Building 55, College of Intelligence and Computing, Tianjin University Beiyangyuan Campus, No. 135 Yaguan Road, Jinnan District, Tianjin, 300350
Email:coic@tju.edu.cn

Copyright©2017 College of Intelligence and Computing